EDUKACJA


BUDŻET OŚWIATOWYPokrycie bieżących wydatków oświatowych

subwencją oświatową:

90,68%

-1,77 pp.

do roku 202016 990

Bieżące wydatki oświatowe

na ucznia

15 406

Subwencja oświatowa
na ucznia

1 584

Dopłata ze środków własnych

na 1 uczniaBudżet oświatowy Powiatu Pilskiego w 2021 r.Łączne wydatki poniesione na oświatę

i wychowanie w 2021 r.

95 599 247

+4,09%

do roku 2020