Powiatowe Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

26 350 318

+28,57%

do roku 2020Starostwo powiatowe w PileDokumenty regulujące pracę Powiatu i Starostwa


Statut Powiatu pilskiego

Statut przyjęty uchwałą Rady Powiatu w Pile z dnia 27 września 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Wielk. poz.7690).

W 2021 r. Rada Powiatu nie dokonywała zmian w treści Statutu Powiatu Pilskiego.


regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego

Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Pile przyjęty uchwałą Nr 526.2021 Zarządu Powiatu w Pile z dnia 30 czerwca 2021 r.


regulamin pracy Starostwa Powiatowego

Regulamin Pracy Starostwa Powiatowego w Pile przyjęty zarządzeniem Nr 52.2017 Starosty Pilskiego z dnia 23 października 2017 r. z późn. zm.

W 2021 r. Starosta Pilski dokonał zmian w treści Regulaminu Pracy dwukrotnie:

  • zarządzeniem Nr 43.2021 z dnia 14 czerwca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile;

  • zarządzeniem Nr 68.2021 z dnia 2 sierpnia 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Starostwa Powiatowego w Pile.


zatrudnienie w Starostwie Powiatowym w Pile w 2021 r.

W 2021 r. w Starostwie Powiatowym w Pile zatrudniano 194 pracowników, w tym 95% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 6 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było przejście pracowników na emeryturę, zakończenie okresu obowiązywania umowy, bądź zakończenie współpracy na mocy porozumienia stron.

Starostwo w liczbach


7 366

dokumentów, które wpłynęły do Starostwa w 2021 r.

44 824

dokumentów dostarczonych do Starostwa elektronicznie

37 898

dokumentów, wysłanych ze Starostwa w 2021 r.

4 092

dokumentów wysłanych ze Starostwa elektronicznie (za pomocą e-puap)


Fasada Roku 2021

Budynek Starostwa Powiatowego w Pile został zwycięzcą ogólnokrajowego konkursu Fasada Roku 2021 w kategorii budynek po termomodernizacji. Jury doceniło użycie wysokojakościowych materiałów, nowoczesnych technologii i efekt wizualny.

W konkursie Fasada Roku nagradzane są ciekawe modernizacje i renowacje budynków, podkreślające rolę elewacji w kształtowaniu jakości budynku oraz jego otoczenia, poprzez użycie wysokojakościowych materiałów i nowoczesnych technologii firmy Baumit. Konkurs ma na celu docenić architektów, inwestorów i wykonawców.

Konkurs organizowany jest już od 2007 r. przez firmę Baumit - światowego potentata w produkcji materiałów budowlanych, który ma swoje fabryki także w Polsce. Ubiegłoroczna edycja odbyła się pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich (SARP), Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP) oraz Fundacji Twórców Architektury (FTA). Na konkurs napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń blisko 300 budynków z elewacją, wykończoną technologią Baumit (system ocieplenia, system tynkowy budynków lub program produktów renowacyjnych).

W przypadku budynku Starostwa Powiatowego nagrodę główną zdobył zarówno inwestor, czyli Powiat Pilski jak i wykonawca termomodernizacji firma Nova Term Sp. z o. o. Nagrodę odebrał Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski, Kazimierz Wasiak, przewodniczący Rady Powiatu w Pile oraz przedstawiciele firmy Nova Term, z jej Prezesem Andrzejem Cieślikiem.


Zdjęcie przedstawia osoby nagrodzone w konkursie Fasada Roku 2021.Zdjęcie przedstawia nagrody w konkursie Fasada Roku 2021.


Jednostki organizacyjne powiatuI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile


Piła, ul. Pola 11


Dyrektor: Angelika Zygmunt

Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Piłce Siatkowej w Pile


Piła, ul. Pola 11


Dyrektor: Grzegorz Witkowski


Zespół Szkół Technicznych w Pile


Piła, ul. Ceglana 4


Dyrektor: Daria Szostak

Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile


Piła, ul. Teatralna 1


p.o. Dyrektora: Anna Kucharska


Zespół Szkół Budowlanych w Pile


Piła, ul. Kilińskiego 16


Dyrektor: Arkadiusz Jeż

Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 18a


Dyrektor: Magdalena Michalska


Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 73


Dyrektor: Monika Rój

Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile


Piła, aleja Powstańców Wielkopolskich 18


Dyrektor: Marek Wasilewski


Powiatowe Centrum Edukacji w Pile


Piła, ul. Ceglana 2


Dyrektor: Piotr Danielewicz

Zespół Szkół w Łobżenicy


Łobżenica, ul. Złotowska 15


Dyrektor: Mariola Nosek


Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wyrzysku


Wyrzysk, ul. Wiejska 1


Dyrektor: Agnieszka Marcinkowska-Beznosik

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej w Pile


Piła, ul. Śniadeckich 27 A/B


p.o. Dyrektora: Małgorzata Bazelak


Młodzieżowy Dom Kultury "Iskra"


Piła, ul. Okrzei 9


Dyrektor: Ariana Latzke

Zespół Placówek Wychowawczych w Łobżenicy


Łobżenica, ul. Złotowska 14 i Kijaszkowo 23


p.o. Dyrektora: Szczepan Rybacki


Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Pile


Piła, ul. gen. Sikorskiego 19


p.o. Dyrektora: Sylwia Jułga

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza
w Pile


Piła, ul. Rydygiera 23


Dyrektor: Joanna Uszko


Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Osieku nad Notecią


Osiek nad Notecią, ul. Leśna 25


Dyrektor: Maciej Czekała

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile


Piła, ul. 11 Listopada 40


Dyrektor: Aneta Szostak


Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie


Rzadkowo, ul. Szybowników 50


Dyrektor: Justyna Łoś

Dom Pomocy Społecznej w Chlebnie


Chlebno 8


Dyrektor: Edward Starszak


Dom Pomocy Społecznej w Falmierowie


Falmierowo 1


Dyrektor: Iwona Zawitowska

Dom Pomocy Społecznej w Dębnie


Dębno 27


Dyrektor: Filip Perliński


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pile


Piła, aleja Niepodległości 37


Dyrektor: Marzena Zimoch

Powiatowy Urząd Pracy w Pile


Piła, aleja Niepodległości 24


Dyrektor: Ewa Dorna


Powiatowy Urząd Pracy w Pile Filia w Wyrzysku


Wyrzysk, ul. Bydgoska 11


Kierownik: Bożena Przydział

Powiatowy Zarząd Dróg w Pile


Piła, ul. Młodych 78


Dyrektor: Artur Bąk


Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Pile


Piła, ul. Rydygiera 23


Dyrektor: Grażyna Moczarska

Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Pile


Piła, aleja Niepodległości 37


Przewodniczący: Andrzej Komisarek


Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica


Piła, ul. Rydygiera1


Dyrektor: Wojciech Szafrański

Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o. o.


Wyrzysk, ul. 22 Stycznia 41


Prezes: Stanisław Przybylski


Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile im. Pantaleona Szumana


Piła, ul. Buczka 14


Dyrektor: Joanna Wyrwa-Krzyżańska

Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile


Piła ul. Okrzei 9

Dyrektor: Edmund Wolskisłużby, inspekcje i strażeKomenda Powiatowa Policji


Piła, ul. Bydgoska 115


Komendant: podinsp. Marcin Kowalski

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej


Piła, ul. Moniuszki 1


Komendant: st. bryg. Rafał Mrowiński


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego


Piła, ul. Śródmiejska 20/2


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego: Milena Tomasz

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile


Piła, Aleja Wojska Polskiego 43


Dyrektor: Danuta Kmieciak


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Pile


Piła, ul. Siemiradzkiego 18


Powiatowy Lekarz Weterynarii: Robert Gotkowski