ochrona zdrowia


Wysokość zrealizowanych wydatków w obszarze ochrony zdrowia

5 956 567
+1,69%
do roku 2020W 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego utrzymany został poziom wydatków Powiatu Pilskiego ponoszonych w obszarze ochrony zdrowia. Wynikało to z realizacji inwestycji związanych z:

  • modernizacją Oddziału Chemioterapii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica;

  • przebudową, unowocześnieniem i wyposażeniem Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica;

  • zakupem zestawu zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii w Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica.

Wydatki inwestycyjne poniesione w obszarze ochrony zdrowia w 2021 r. wyniosły 3.265.636 zł podczas gdy w 2020 r. było to 3.250.739 zł

Budżet zdrowotny Powiatu Pilskiego w 2021 r.

Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego przy sztalugach z plakatami.

Jednym z fundamentów dbania o zdrowie mieszkańców Powiatu Pilskiego jest nieustanne poprawianie jakości obsługi pacjentów. Skutecznie działania władz powiatu pozwoliło na pozyskanie 6 mln zł z przeznaczeniem na inwestycje w ramach działalności Szpitala Specjalistycznego w Pile im. Stanisława Staszica. Ze środków pozyskanych w 2021 r. przez Powiat Pilski kwota 4 mln zł zostanie przeznaczona na przebudowę i nowoczesne wyposażenie Poradni Endoskopii, Poradni Okulistycznej i Oddziału Okulistycznego, w tym m. in. przygotowanie nowych sal badań, budowę sali operacyjnej oraz zakup specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Z kolei kwota 2 mln zł pozwoli na poprawę funkcjonalności budynku, obejmującą szereg udogodnień skierowanych przede wszystkim do osób z niepełnosprawnościami i ze specjalnymi potrzebami.

W 2021 r. zadania inwestycyjne w obszarze ochrony zdrowia były skupione na modernizacji i wyposażeniu szpitali powiatowych. W Szpitalu Specjalistycznym w Pile im. Stanisława Staszica kontynuowana była modernizacja Oddziału Chemioterapii, a także rozpoczęta została przebudowa Pracowni Endoskopii oraz Poradni i Oddziału Okulistycznego. Niemniej, najistotniejszym działaniem był zakup zestawu do neuronawigacji oraz mikroskopu operacyjnego dla oddziałów Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej oraz Neurochirurgii. Umowa na dofinansowanie zakupu wysokospecjalistycznego sprzętu została podpisana w dniu 24 listopada 2021 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Pilskim. Dostarczenie sprzętu stanowi kolejny krok w zakresie unowocześniania pilskiego szpitala oraz dążenia do stworzenia wiodącej jednostki systemu ochrony zdrowia nie tylko w subregionie pilskim, ale w całej północnej Wielkopolsce.

Zdjęcie przedstawia mikroskop operacyjny.


Zdjęcie przedstawia nowoczesny fotel stomatologiczny.

Ważnym działaniem podjętym w zakresie ochrony zdrowia w 2021 r. było również wznowienie bezpłatnej opieki stomatologicznej dla wszystkich uczniów szkół średnich z terenu Powiatu Pilskiego. Zabezpieczenie w budżecie Powiatu Pilskiego blisko 500 tys. zł pozwoliło na adaptację, wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania gabinetu znajdującego się w Zespole Szkół przy Teatralnej. Gabinet jest wyposażony w wysokiej jakości fotel i dodatkowo w aparat RTG z radiowizjografią. Dzięki temu nie będzie potrzeby odsyłania dzieci na zdjęcia, a pełne leczenie będzie można przeprowadzić w jednym miejscu. Ponadto, znajduje się tu wysokiej klasy sprzęt do sterylizacji oraz znieczulenia komputerowego. Sam gabinet został zaprojektowany tak, aby zachęcić dzieci i młodzież do leczenia oraz aby pomóc im, w przełamaniu barier związanych z dentofobią i wcześniejszymi, złymi doświadczeniami


Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy powiatu zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, w Powiecie Pilskim podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia, w szczególności obejmujących umożliwienie dostępu do szczepień przeciw COVID-19. Począwszy od maja, Powiat Pilski zapewnił funkcjonowanie dwóch punktów szczepień powszechnych:

  • na Stadionie Powiatowym przy Okrzei;

  • przy ulicy Rydgiera 23, blisko Szpitala Specjalistycznego.

Środki, jakie Powiat Pilski przeznaczył na przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 wymagały ogromnego zaangażowania, które zostało podjęte przez Starostwo Powiatowe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, a także radnych i osoby prywatne.

Zdjęcie przedstawia wejście do budynku.

PRzeBIEG AKCJI SZCZEPIEŃ

131 360 Szczepień wykonanych w 2021 r.

54,4% zaszczepionych w pełni w 2021 r.


Punkt szczepień przeciw COVID-19 w Powiecie Pilskim.


W zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia, należy wskazać również na fakt udzielenia przez Zarząd Powiatu Pilskiego:

  • poręczenia kredytu zaciągniętego w 2020 r. przez Szpital Specjalistyczny w Pile w Banku PKO BP SA w wysokości 30.000.000,00 zł;

  • poręczenia kredytu zaciągniętego w 2021 r. przez Szpital Powiatowy w Wyrzysku Sp. z o.o. w Banku PKO BP SA w wysokości 4.000.000,00 zł.