UCHWAŁY RADY Powiatu


obszary UCHWAŁ RADY Powiatu


W 2021 r. Rada Powiatu w Pile podjęła 89 uchwał, 79 z nich zostało zrealizowanych, natomiast 10 jest w trakcie realizacji, bądź realizowane na bieżąco.


Najwięcej uchwał zrealizowano w obszarze finansowym. Uchwały dotyczyły przede wszystkim dokonywania zmian w uchwale budżetowej, zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz udzielania wsparcia finansowego poszczególnym gminom.


Drugim z najczęściej poruszanych na sesjach Rady obszarów były kwestie organizacyjne i ustrojowe. W ciągu roku m.in. rozpatrywano, bądź przekazywano petycje, przystępowano do Regionalnych Organizacji Turystycznych, a także dokonano wyboru członka Zarządu Powiatu.

Spora część uchwał odnosiła się również do jednostek organizacyjnych. Uchwały w głównej mierze odnosiły się do Szpitala Specjalistycznego im. Stanisława Staszica w Pile. Na ich mocy dokonano pokrycia strat finansowych szpitala, oceniono jego sytuację ekonomiczno-finansową oraz przyjęto aktualizację programu naprawczego tej jednostki. Uchwalony został również Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.


Podsumowanie realizacji uchwał Rady Powiatu