WSPÓŁPRACA W ZWIĄZKACH I STOWARZYSZENIACH


''PARTNERSTWo DLA ROZWOJU KRAJNY''Partnerstwo dla rozwoju Krajny.


Partnerstwo dla Rozwoju Krajny utworzone zostało w 2020 r. W jego skład weszło 7 samorządów - Powiat Pilski oraz gminy: Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka i Białośliwie z powiatu pilskiego oraz gminy Lipka i Zakrzewo z powiatu złotowskiego. W 2021 r. do Partnerstwa dołączył Powiat Złotowski, a także gmina Miasteczko Krajeńskie.

Projekt ma na celu dalszy rozwój powiatu pilskiego i gmin biorących udział w projekcie. Dzięki Partnerstwu można wspólnie sięgać po środki pomocowe, w tym unijne (brać udział w specjalnie dedykowanych konkursach) na realizację ważnych zadań: w turystyce, oświacie, rozbudowie infrastruktury drogowej, ochronie zdrowia, usługach społecznych.

W 2021 r. odbyły się 4 Regionalne Konwenty Samorządowców dotyczące "Partnerstwa dla rozwoju Krajny". Trzy spotkania odbyły się stacjonarnie, w Starostwie Powiatowym w Pile, jedno spotkanie przeprowadzone zostało w formie zdalnej.

W spotkaniach, oprócz członków Partnerstwa dla Rozwoju Krajny, uczestniczyli także przedstawiciele Związku Miast Polskich.

Głównymi tematami konwentów w pierwszej części roku był kwestie związane z przyszłą współpracą obu powiatów, misje oraz cele strategiczne Partnerstwa.


Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego siedzącego przy stole z innymi osobami.
Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego siedzącego przy stole w obecności innych osób.


Z kolei wśród zagadnień omawianych podczas konwentu, który odbył się 4 listopada 2021 r., wymienić można perspektywy rozwoju gospodarczego gmin i obu powiatów należących do „Partnerstwa”, a także możliwościach pozyskania środków zewnętrznych, zarówno unijnych, jak i krajowych. W spotkaniu tym wziął również udział dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Pile i Gminnego Ośrodka Kultury w Białośliwiu.

Blisko 18 miesięcy trwały intensywne prace samorządowców z Powiatu Pilskiego i Złotowskiego nad przygotowaniem strategii rozwoju Krajny. Ostatecznie dokument strategii został przyjęty przez Radę Partnerstwa w dniu 21 września 2021 roku. Zaprojektowano w niej szereg działań zmierzających do podniesienia komfortu życia mieszkańców, wzrostu atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu. Dokument opracowano przy udziale doradców Związku Miast Polskich w ramach projektu pn. „Pilotaż Centrum Wsparcia Doradczego”.


Zdjęcie przedstawia Starosty Pilskiego na spotkaniu z innymi osobami.
Zdjęcie przedstawia mówiącego Starostę Pilskiego.KONWENT WÓJTÓW I BURMISTRZÓW GMIN POWIATU PILSKIEGOZdjęcie przedstawia zebranie Starosty Pilskiego oraz burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Pilskiego.


Zdjęcie przedstawia burmistrzów i wójtów powiatu pilskiego na zebraniu.

15 czerwca Starosta Pilski Eligiusz Komarowski gościł burmistrzów i wójtów gmin Powiatu Pilskiego. Spotkanie odbyło się w formule konwentu.

- Tematem była jeszcze bardziej efektywna współpraca gmin i samorządu Powiatu Pilskiego w takich dziedzinach jak: inwestycje proekologiczne, drogowe i turystyczne oraz organizacja wydarzeń integrujących lokalną społeczność i promocja gmin w regionie, kraju i Europie - mówił Eligiusz Komarowski, Starosta Pilski.

Część z tych projektów, które będą wypracowane na przykład dla gmin uczestniczących w Partnerstwie dla Rozwoju Krajny, ma szansę na uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych lub krajowych na preferencyjnych zasadach.

W konwencie udział wzięły:

  • Miasto i Gmina Wyrzysk - Bogusława Jagodzińska;

  • Miasto i Gmina Łobżenica - Piotr Łosoś;

  • Miasto i Gmina Wysoka - Artur Kłysz;

  • Miasto i Gmina Ujście - Roman Wrotecki;

  • Gmina Białośliwie - Krzysztof Rutkowski;

  • Gmina Miasteczko Krajeńskie - Krzysztof Oświecimski;

  • Gmina Szydłowo - Tobiasz Wiesiołek.Eko-Meeting Powiatu PilskiegoZdjęcie przedstawia namiot z napisem Gmina Łobżenica.


Zdjęcie przedstawia ludzi przy stoisku z wypiekami.

4 września 2021 r. na Stadionie Powiatowym przy ul. Okrzei w Pile zaprezentowały się m.in. Gminy Powiatu Pilskiego, pilscy działkowcy, pszczelarze, twórcy ludowi i rękodzielnicy oraz szkoły, Warsztaty Terapii Zajęciowej i Domy Pomocy Społecznej.

Powiat Pilski w ramach projektu "Eko-Edukacja Powiatu Pilskiego", o wartości 1,7 mln zł (dofinasowanie unijne 1,2 mln zł), realizowanego razem z nadleśnictwami Zdrojowa Góra i Kaczory urządził m.in. ścieżkę edukacyjną dla dzieci i dorosłych przy budynku Starostwa Powiatowego w Pile oraz Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w I LO wraz stacją meteorologiczną. Podczas Eko-Meetingu uczniowie i nauczyciele zorganizowali dla odwiedzających mini laboratorium z mikroskopami, w którym prowadzono ciekawe doświadczenia dla dzieci.

Gminy z powiatu zaprezentowały swoje walory turystyczne oraz regionalne produkty. Ozdobą stoisk były wieńce dożynkowe, które wzięły udział w Powiatowym Konkursie Wieńca Dożynkowego. Starosta wręczył również nagrody dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych w konkursie „Działalność Rodzinnych Ogrodów Działkowych na rzecz społeczności lokalnych powiatu pilskiego z okazji 40-lecia Polskiego Związku Działkowców”.

Eko Meeting to była również doskonała zabawa dla całych rodzin. Można było zasiąść do elektrycznego samochodu z salonu Auto Pabich w Pile, degustować regionalne potrawy i zdrową żywność, która częstowali m.in. uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile i Zespołu Szkół przy Teatralnej. Z kolei Biuro Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Pile oraz Młodzieżowy Dom Kultury Iskra zorganizowały dla dzieci warsztaty artystyczne EkoArt. Dzieci korzystały także z dmuchanych zamków.

Nie zabrakło także sportowych emocji podczas pokazów judoków z UKS 6 z Piły podopiecznych Tomasza Jopka i zawodników z klubu Sporty Walki Piła.

Na Eko-Meetingu swoje produkty i ofertę zaprezentowały ponadto m.in.: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krajna nad Notecią”, Sady Dolina Noteci i Zakłady Mięsne Łuków, RDLP w Pile, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Pile, Polski Związek Pszczelarski, który reprezentował Henryk Rolbiecki z Białośliwia.


Zdjęcie przedstawia ludzi przy stoisku z wypiekami.


Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego na stoisku z rękodziełem.
Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego przemawiającego na scenie.


Zdjęcie przedstawia trzy kobiety w chustach ludowych.