OCENA OGÓLNA


Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - OCENA OGÓLNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu


Powiat Pilski porównywany jest do 245 powiatów ziemskich. W grupie porównawczej Powiatu Pilskiego nie uwzględnia się powiatów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie miast na prawach powiatu. Do grupy porównawczej Powiatu Pilskiego (z obszaru województwa wielkopolskiego) należą m.in. powiat czarnkowsko-trzcianecki, złotowski, chodzieski, wągrowiecki, gnieźnieński. Ocena stanu powiatu na tyle jednostek o podobnej charakterystyce może zostać określona jako dobra, bowiem w połowie analizowanych obszarów sytuacja powiatu w 2021 r. była sprzyjająca. Oznacza to, że działania podjęte przez władze powiatu w 2021 r. przełożyły się na realną poprawę i wysoką jakość życia mieszkańców. Jako filar działalności Powiatu Pilskiego w 2021 r. wskazać należy sprawy społeczne oraz zdrowie, czyli dobrą sytuację w aspekcie zdrowotnym powiatu oraz wysoki poziom i standard nauczania, a zatem edukację dzięki dobrej organizacji i jakości kształcenia.