ocena ogólna - BUDŻET


Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - BUDŻET

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Najważniejszy parametr finansowy świadczący o bezpieczeństwie finansowym i zdolności kredytowej JST plasuje Powiat Pilski na przeciętnej pozycji względem powiatów w grupie porównawczej. Jednakże z analizy wynika, że średnia wysokość nadwyżki operacyjnej, kalkulowana w oparciu o wykonanie budżetów z 3 poprzednich lat, wyniosła ponad 5%. Przyjmuje się, że jednostka o stabilnej i bezpiecznej sytuacji finansowej powinna generować nadwyżkę operacyjną na poziomie 5-8% dochodów. Warto również zwrócić uwagę na zdolność kredytową powiatu, która względem porównywanych powiatów stale się poprawia i znajduje się w 2021 r. w obszarze uznanym za sytuację sprzyjającą. W sytuacji sprzyjającej znajduje się również wskaźnik dotyczący kosztów obsługi zadłużenia.Wskaźniki w obszarze BUDŻET