ocena ogólna - EDUKACJA


Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - EDUKACJA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Ocena Powiatu Pilskiego na tle powiatów o podobnych parametrach wskazuje na wysoką jakość nauczania. Powiat Pilski znajduje się w sprzyjającej sytuacji pod względem wskaźnika liczebności oddziałów w szkołach średnich oraz wskaźnika efektywności zatrudnienia. W 2021 r. zatrudnienie kadry pedagogicznej w szkołach było dostosowane do potrzeb i liczby uczniów. W zakresie finansowania oświaty wskazać należy na wzrost wydatków bieżących jaki nastąpił w analizowanym okresie. Jednocześnie w Powiecie Pilskim występuje jeden z najwyższych stopni pokrycia wydatków bieżących otrzymywaną na ten cel subwencją oświatową.Wskaźniki w obszarze EDUKACJA