ocena ogólna - GOSPODARKA


Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - GOSPODARKA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Warto podkreślić, że w stosunku do roku poprzedniego uległa poprawie sytuacja powiatu pod względem poziomu bezrobocia i bezrobocia długotrwałego (spadek). Pomimo, że w analizowanym okresie zmiany jakie nastąpiły w powiecie miały korzystny charakter, to jednak w dalszym ciągu sytuacja powiatu w obszarze związanym z gospodarką jest przeciętna, a część wskaźników wymaga szczególnej uwagi i aktywności.Wskaźniki w obszarze GOSPODARKA