ocena ogólna - INFRASTRUKTURA


Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej - INFRASTRUKTURA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.


KRÓTKA OCENA powiatu

Infrastruktura i gospodarka komunalna jest tym obszarem, który od władz Powiatu Pilskiego wymaga szczególnej uwagi. Jak wynika z analizy, sytuacja powiatu na tle innych powiatów należących do grupy porównawczej jest przeciętna i wymaga dodatkowej aktywności. Wpływ na taką pozycję Powiatu Pilskiego ma chociażby ograniczona aktywność inwestycyjna powiatu w zakresie działań związanych z ochroną klimatu i powietrza atmosferycznego (mierzony ponoszonymi w tym obszarze wydatkami majątkowymi).Wskaźniki w obszarze INFRASTRUKTURA