ocena ogólna - sprawy społeczne oraz zdrowie


Sytuacja Powiatu Pilskiego na tle grupy porównawczej -
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA powiatu

W 2021 r. Powiat Pilski w zakresie zdrowia, pomocy społecznej i wsparcia dla rodzin realizował zadania o charakterze własnym i zleconym. Na tle powiatów o podobnych parametrach rozwoju, Powiat Pilski wyróżnia sprzyjająca sytuacja związana ze wskaźnikiem dotyczącym porad lekarskich. Szczególnie korzystnie na tle powiatów w grupie porównawczej Powiat Pilski wypada biorąc pod uwagę wysokość dopłat przekazywanych do szpitali. Wskazać bowiem należy, że Powiat Pilski nie przekazuje środków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali, co ma miejsce w powiatach należących do grupy porównawczej. Należy jednak wskazać na ograniczoną aktywność powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi - co prawda z roku na rok wydatki powiatu na ten cel kształtują się na stałym poziomie, ale ich wysokość odbiega od wysokości wydatków realizowanych w innych powiatach.Wskaźniki w obszarze
SPRAWY SPOŁECZNE ORAZ ZDROWIE