WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


OTWARTE KONKURSY OFERTPodstawa prawna:

Rada Powiatu w Pile w dniu 20 listopada 2020 r. uchwałą Nr XXVII.243.2020 przyjęła „Roczny Program Współpracy Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.


Na terenie Powiatu Pilskiego działają łącznie 624 organizacje pozarządowe (stan na dzień 31 grudnia 2021 r.):

 • 52 fundacje (w tym 2 fundacje posiadające status OPP);

 • 38 stowarzyszeń kultury fizycznej w KRS (w tym 1 stowarzyszenie posiadające status OPP);

 • 56 oddziałów stowarzyszeń (w tym 1 oddział posiada status OPP);

 • 179 stowarzyszeń z osobowością prawną (w tym 12 stowarzyszeń posiadających status OPP);

 • 56 ochotniczych straży pożarnych oraz OSP Ratownictwo Wodne;

 • Polski Związek Działkowców - Okręgowy Zarząd w Pile oraz 29 rodzinnych ogrodów działkowych z terenu Powiatu Pilskiego - jako koła terenowe;

 • 77 klubów sportowych;

 • 44 uczniowskie kluby sportowe;

 • 91 stowarzyszeń zwykłych.

Współpraca finansowa Powiatu Pilskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym, przebiegała w formie wspierania realizacji zadań publicznych w trybie otwartego konkursu ofert oraz w tzw. trybie małych zleceń. Zarząd Powiatu w Pile na podstawie obowiązujących przepisów, ogłosił 7 otwartych konkursów ofert:

 • I otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021:

   • upowszechnianie kultury fizycznej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży,

   • organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych,

   • organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych,

   • organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo,

 • II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021:

   • organizowanie imprez kulturalnych,

 • III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021:

   • organizowanie imprez kulturalnych,

 • IV otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2021:

   • organizowanie imprez kulturalnych,

 • V otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021:

   • upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną,

 • VI otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021:

   • upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę siatkową,

 • VII otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Pilskiego w zakresie kultury fizycznej w roku 2021:

   • upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę siatkową,

   • upowszechnianie kultury fizycznej poprzez halową piłkę nożną,

   • upowszechnianie kultury fizycznej poprzez koszykówkę.


Zdjęcie przedstawia Starostę Pilskiego podpisującego dokumenty.
Zdjęcie przedstawia mężczyzn przy flagach Polski.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportuWartość udzielonych dotacji w ramach otwartych konkursów ofert na wpieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 r.

445 000


Upowszechnianie kultury fizycznej zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży


Organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych


Organizacja przygotowań i uczestnictwa młodzieży reprezentującej powiat w imprezach wojewódzkich, ogólnopolskich i międzynarodowych


Organizacja szkolenia dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowokulturaWartość udzielonych dotacji w zakresie kultury w 2021 r.:

48 000


Organizowanie imprez kulturalnych

Zdjęcie przedstawia mężczyzn w maseczkach przy logo Powiat Pilski.
Zdjęcie przedstawia mężczyznę w obecności Starosty i Wicestarosty Pilskiego.tryb małych zleceńWartość udzielonych dotacji na wspieranie

i upowszechnianej kultury fizycznej

w trybie małych zleceń w 2021 r.

77 950

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:

 • 3.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Uczestnictwo drużyny UKS SMS Joker Piła w Turnieju Finałowym o awans do 2 ligi, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker;

 • 1.500,00 zł na realizację zadania publicznego pn. Turniej piłki nożnej "Liszkowo Cup", zrealizowane przez Ludowy Zespół Sportowy Czarni Ferdynandowo;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział reprezentacji Powiatu Pilskiego w obronie Pucharu Polski Modeli Latających, zrealizowane przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych;

 • 6.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Powiatowe EURO 2020, zrealizowane przez Stowarzyszenie Orlik Piła;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej tańca towarzyskiego ISKRA 2021, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Iskra;

 • 2.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej sportowy "U św. Rafała Kalinowskiego", zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół św. Rafała Kalinowskiego;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie i udział w Paralekkoatletycznych Mistrzostwach Europy, zrealizowane przez Stowarzyszenie Przyjazna Wieś;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział reprezentacji Powiatu Pilskiego w obronie Pucharu Polski Modeli Latających - projekt 2, zrealizowane przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych;

 • 2.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zajęcia szkoleniowe dla sztabu trenerskiego KS Futsal Piła, zrealizowane przez Klub Sportowy Futsal Piła;

 • 2.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wirusów się nie boimy bo dużo ćwiczymy, zrealizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Wolsku;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Rodzinna Biesiada Dolaszewska, zrealizowane przez Nasze Dolaszewo Koło Gospodyń Wiejskich;

 • 1.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej piłki nożnej, zrealizowane przez Ludowy Klub Sportowy „Błyskawica” Bronisławki;

 • 4.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Wieczorny mityng lekkoatletyczny, zrealizowane przez Stowarzyszenie Biegaczy Powiatu Pilskiego;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Piknik integracyjny „Pod żaglami”, zrealizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Wielkopolski Koło Piła;

 • 4.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zawody sportowe na Bindudze, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Noteć z siedzibą w Ujściu;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Pokazy modeli latających i rakiet, zrealizowane przez Pilski Klub Modelarzy Lotniczych;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział w Mistrzostwach Świata WUAP, zrealizowane przez Stowarzyszenie Sportowe Silna Dłoń;

 • 2.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Strzelectwo dla wszystkich - Seniorzy w działaniu, zrealizowane przez Strzelecki Klub Sportowy Inter-Continental;

 • 3.300,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej mini-siatkówki, zrealizowane przez Stowarzyszenie Piłki Siatkowej Volley;

 • 3.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. STALPRO „JOKER” CUP o Puchar Starosty Pilskiego, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker;

 • 2.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Jubileuszowe seminarium w karate tradycyjnym, zrealizowane przez Klub Karate Tradycyjnego Shoto;

 • 4.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Zawody Sikawki Konnej, zrealizowane przez Stowarzyszenie Miłośników Sikawki Konnej Gminy Łobżenica;

 • 1.500 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Amatorski Turniej Piłki Nożnej - Orlik Wysoka 2021 r., zrealizowane przez Stowarzyszenie Zwykłe KULTURA w MiG;

 • 2.750,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej sprawnościowy dla członków stowarzyszenia i chętnych, zrealizowane przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Starostwa Powiatowego w Pile;

 • 1.200,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej Boule, zrealizowane przez Stowarzyszenie Zwykłe Jeziorki Aktywna Wieś

 • 2.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej Brydża Sportowego z okazji Święta Niepodległości, zrealizowane przez Nadnotecki Związek Brydża Sportowego - zwrot części niewykorzystanej dotacji w kwocie 88,84 zł;

 • 1.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział zawodników klubu w międzynarodowych turniejach, zrealizowane przez Klub Sportowy Sporty Walki Piła;

 • 1.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Przygotowanie i udział młodzieży sekcji lekkiej w Mistrzostwach Polski Juniorów w biegach przełajowych, zrealizowane przez Klub Sportowy Gwardia Piła;

 • 2.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Senioralne gry planszowe kontra karty, zrealizowane przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile;

 • 1.200,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Mikołajki na sportowo, zrealizowane przez Stowarzyszenie Zwykłe KULTURA w MiG;

 • 1.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Policyjny tor przeszkód dla wszystkich!, zrealizowane przez Stowarzyszenie Orlik Piła;

 • 3.500,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej bowlingowy, zrealizowane przez Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Starostwa Powiatowego w Pile - zwrot części niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 zł;

 • 3.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Turniej squasha, zrealizowane przez Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji Active;

 • 4.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Udział w Ogólnopolskim Memoriale Sławomira Wedera, zrealizowane przez Uczniowski Klub Sportowy Szkoła Mistrzostwa Sportowego Joker.


Wartość udzielonych dotacji na kulturę, sztukę

i ochronę dóbr kultury

w trybie małych zleceń w 2021 r.

2 000

Wsparcie z zakresu kultur, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • 2.000,00 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. Festyn rekreacyjno-kulturalny, zrealizowane przez Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne.